врач-фитотерапевт

»нна »вановна Ѕрижань:: статьи и отзывы в прессе:: ¬олинь, 1 листопада 2002

   

∆иттЇдайн≥ трави в≥д ≤нни Ѕрижань 
або ¤к невил≥ковн≥ хвороби стають вил≥ковними

‘≥тотерап≥¤, а по-народному травол≥куванн¤, незважаючи на н≥бито оф≥ц≥йне визнанн¤, так фактично й не стала повноправ≠ним п≥дрозд≥лом традиц≥йноњ медицини. ’оча саме травол≥куванн¤ потр≥бно називати традиц≥йною медициною, бо перш≥ украњнськ≥ л≥кар≥ - це травники, мольнари, характерники. ≤ основою л≥куванн¤ дл¤ них завжди були природн≥ компоненти - рослини. Ќелегко складалас¤ дол¤ народних ц≥лител≥в: њх пересл≥≠дували, кидали до в'¤зниц≥, заборон¤ли њм практикувати. јле народн≥ традиц≥њ незнищенн≥. ¬≥д покол≥нн¤ до покол≥нн¤, в≥д роду до роду передавалис¤ секрети волод≥нн цим л≥карським мистецтвом. «авд¤ки традиц≥¤м ≥ д≥йшли вони до наших дн≥в. ’то не знаЇ знаменитого на весь св≥т легендарного р≥вненського ф≥тотерапевта ≤вана Ќосал¤. —истематизац≥¤ л≥кувальних рослин ¬олин≥, тис¤ч≥ вр¤≠тованих житт≥в принесли трав≠нику в≥д Ѕога ц≥лком заслужену славу. “радиц≥њ вченого й л≥кар¤ тепер з усп≥хом продовжуЇ його Їдина учениц¤ ≤нна Ѕрижань. ¬она - одна з небагатьох в ”крањн≥ замахнулас¤ на подоланн¤ хво≠роб, ¤к≥ оф≥ц≥йною медициною вважаютьс¤ невил≥ковними. ” домашн≥й аптец≥ ≤нни Ѕрижань понад 300 найменувань рослин, а в скарбниц≥ л≥кар¤ - сотн≥ вр¤тованих людей, њх чудод≥йне зц≥ленн¤ Ї найкращим аргумен≠том на захист ф≥тотерап≥њ. ќсь що сказав про свою ученицю ще за житт¤ ≤ван Ќосаль (цитата з ауд≥о-запису): "≤нна ≤ван≥вна Ѕрижань - л≥кар-ф≥тотерапевт, з повним правом називатис¤ ним. ¬она -учениц ѕрироди, ≥ т≥льки посе≠редник - Ќосаль. ќсь таке зна≠харство ¤ люблю: од слова "зна≠ти", де Ї поЇднанн¤ одночасно й народного досв≥ду, ≥ науки". 

—ьогодн≥шн¤ наша розмова з ≤нною Ѕрижань маЇ на мет≥ до≠кладн≥ше розпов≥сти читачам про њњ ун≥кальну методику, про хво≠роби, ¤к≥ вона усп≥шно л≥куЇ, про њњ нелегкий, але такий благо≠родний профес≥йний шл¤х.

- ѕан≥ ≤нно, з чого все починалос¤? як л≥кар-невропатолог став невропатологом-ф≥тотерапевтом?

- Ѕагато рок≥в тому, зак≥нчивши Ћьв≥вський медичний ≥нститут, працювала невропатологом. «нала, що ≥ в невролог≥њ, ≥ в ≥нших галуз¤х медицини ≥снують т¤жк≥ невил≥ковн≥ захворюванн¤, що ц проблема невир≥шена в усьому св≥т≥. Ўукати вих≥д тод≥ на думку не спадало. ѕеревернула м≥й св≥то≠гл¤д власна раптова хвороба та безрезультатн≥ понев≥р¤нн¤ по р≥зних л≥карн¤х. «вернулас¤ до ≤вана ћихайловича Ќосал¤.  оли за 5 дн≥в л≥куванн¤ травами зни≠кли майже вс≥ про¤ви хвороби, ¤ була приголомшена цим резуль≠татом. Ќ≥би св≥тло у в≥конц≥ побачила.

ќсь так ¤ зрозум≥ла, що Ї шл¤х, ¤ким треба йти. ≤ван Ќосаль - на≠уковець, людина високого ≥нтелекту ≥ шл¤хетноњ душ≥, закоханий у природу, дав мен≥ зрозум≥ти, що дос¤гнути майстер≠ност≥ в л≥куванн≥ травами можна т≥льки ц≥ною важкоњ прац≥ всього житт¤. я знала, що мушу добре ор≥Їнтуватис¤ в тих сотн¤х вид≥в л≥карських рослин, на ¤к≥ така багата наша ун≥кальна украњнська природа.

ѕот¤гнулис¤ довг≥ 15 рок≥в сп≥≠льних поњздок з ≤ваном Ќосалем на природу “од≥ ¤ ще н≥кого не л≥кувала, а т≥льки вчилас¤. ÷е були роки опануванн науковою бота≠н≥кою, роки щасливого захоп≠ленн¤ незбагненно прекрасною природою 3 року в р≥к, знову й знову вивчала правила збору, роз≠повсюдженн¤, диференц≥ац≥ю, сушку л≥карських рослин ≥ безл≥ч ≥нших деталей, ¤к≥ треба знати, щоб зробити сировину найвищоњ ¤кост≥. ќдночасно збирала б≥б≠л≥отеку наукових видань з бота≠н≥ки та ф≥тотерап≥њ. ¬иданн¤ зару≠б≥жних автор≥в доводилос¤ опано≠вувати завд¤ки знанню латин≥, бо т≥льки опанувавши досв≥д св≥товоњ ф≥тотерап≥њ, можна творити щось нове. ” 1989 роц≥ зак≥нчила курси спец≥ал≥зац≥њ з ф≥тотерап≥њ у Ћен≥н≠градському ≥нститут≥ вдосконален≠н¤ л≥кар≥в ≥м. ≥рова. ¬≥дтод≥ пра≠цюю у в≥дд≥ленн≥ в≥дновлювального л≥куванн¤ та нетрадиц≥йноњ медицини –≥вненськоњ обласноњ л≥карн≥ л≥карем-ф≥тотерапевтом. « того часу все,моЇ житт¤ - це пошук ефективних методик л≥ку≠ванн¤ важких захворювань.

«авд¤ки багатор≥чному досв≥ду й д≥йшла до висновку, що лише рослинами можна вил≥кувати хвороби, ¤к≥ Ї проблемою у всьому св≥т≥, проблемою, над ¤кою безрезультатно б'ютьс ц≥л≥ науково-до≠сл≥дн≥ ≥нститути. якщо л≥куванн¤ проводитьс¤ рослинами найви≠щоњ ¤кост≥, то ефект настаЇ над≠звичайно швидко „асом - це 2-3 дн≥, часом - 2-3 тижн≥. ≤ не треба л≥куватис¤ роками, кожен р≥к повторюючи майже неефективн≥ курси л≥куванн¤, ¤к ми це звикли бачити в оф≥ц≥йн≥й медицин≥. Ћ≥≠куванн рослинами даЇ стаб≥ль≠ний результат, це вил≥ковуванн¤ назавжди.

- „им по¤снити так≥ швидк≥ й блискуч≥ результати?

- —утн≥сть житт¤ кожноњ кл≥тини нашого орган≥зму - це надзвичай≠но складний ≥ досконалий процес пост≥йного обм≥ну речовин або б≥ох≥м≥чних перетворень. Ѕудь-¤ке захворюванн¤ починаЇтьс¤ з по≠рушенн саме цих процес≥в всере≠дин≥ кл≥тини. Ќ≥ одна лаборатор≥¤ у св≥т≥ не може проникнути в сутн≥сть цих процес≥в, синтезувати речовини, що налагод¤ть ц≥ порушенн¤, бо створене Ѕогом ≥ природою Ї наст≥льки доскона≠лим ≥ складним, що створити це штучно неможливо. ј рослини Ї частиною т≥Їњ ж природи, ¤к ≥ людина, ≥ мають той же б≥ох≥м≥ч≠ний склад, що й кл≥тини нашого орган≥зму. —аме тому рослини легко усувають б≥ох≥м≥чну поломку на кл≥тинному р≥вн≥, спри¤ють нормальному розвитку жињт¤ кл≥≠тин. ƒиво-трави не т≥льки вир≥шу≠ють конкретну проблему, а мають загальнооздоровлюючий ефект. ѕ≥сл мого л≥куванн¤ суттЇво позитивно м≥н¤Їтьс¤ самопочут≠т¤, з'¤вл¤Їтьс життЇва енерг≥¤.

- як≥ етапи маЇ пройти рослина, щоб стати от≥Їю чудод≥йною, л≥карською?

- ¬ажливо було також вловити ≥ засвоњти вс≥ нюанси збору.  ожна рослина маЇ св≥й пер≥од, коли вона б≥олог≥чно активна. якщо з≥брати њњ не в той час, не в тому м≥сц≥, то вона втрачаЇ своњ ц≥лющ≥ властивост≥. ¬елику роль в≥д≥граЇ ≥ транспортуванн¤, ¤ке маЇ бути максимально акуратним (щоб, не дай Ѕоже, не пошкодити рослину) ≥ максимально швидким (не б≥ль≠ше п≥вгодини). Ќаступний етап - суш≥нн¤, ¤ке теж маЇ своњ особли≠вост≥. јдже дл одних рослин п≥д≠ходить потужний вентил¤тор, дл¤ ≥нших це протипоказано, одним п≥дходить висока, ≥ншим - низька температура. Ќадзвичайно важ≠ливо враховувати чистоту рослин, бо зараз, коли ст≥льки р≥зноман≥тних алерг≥чних захворювань, трави, куплен≥, наприкпад, на базар≥, можуть лише зашкодити хворому. “ому ¤ й стараюс¤ збира≠ти рослини в еколог≥чно чистих м≥сц¤х, подал≥ в≥д цив≥л≥зац≥њ.

- як≥ хвороби вдаЇтьс¤ ¬ам л≥кувати найефективн≥ше?

- ƒуже добре за моЇю методи≠кою йде л≥куванн¤ хворих (особ≠ливо д≥тей), ¤к≥ страждають хро≠н≥чними запальними процесами дихальних шл¤х≥в. Ќайчаст≥ше буваЇ так. ƒитина перенесла анг≥≠ну, через короткий час бронх≥т, ще згодом - отит або гайморит. ѕот≥м - безперервний кашель в≥д мале≠нького в≥терцю. “ак розвиваЇтьс¤ хрон≥чний бронх≥т ¬≥н часто заго≠стрюЇтьс¤, переходить в обструк≠тивну форму ÷Ї триваЇ довгий час, ≥ захворюванн¤ може перейти в астматичний бронх≥т, бронх≥≠альну астму. ÷ей знайомий ба≠гатьом батькам ланцюжок з допо≠могою трар можна перервати остаточно на будь-¤к≥й його стад≥њ. я вил≥ковую ≥ бронх≥альну астму. јле це можливо лише з хворими, у ¤ких ще немаЇ залежност≥ в≥д гормон≥в.

≤ все-таки найб≥льшу перевагу в≥ддаю невролог≥чним та ≥нфекц≥йним захворюванн¤м, незважаючи на те, що ц≥ хвороби надзвичайно важко п≥ддаютьс¤ л≥куванню, а де¤к≥ з них оф≥ц≥йна медицина вважаЇ невил≥ковними. –озс≥¤ний енцефалом≥Їл≥т, розс≥¤ний склероз Ц хвороби, що на оф≥ц≥йному р≥вн≥ у всьому св≥т≥ визнан≥ такими, що не п≥ддаютьс¤ л≥куванню. я ж категорично заперечую таке твердженн¤, бо маю докази того, що ц≥ хвороби п≥сл пройденого в мене курсу зникають зовс≥м ѕри цьому варто зауважити, що найусп≥шн≥ше ¤ л≥кую тих хворих, ¤к≥ прийшли до мене на початков≥й стад≥њ розвитку хвороби й не зазнали тривалого медикаментозного втручанн¤.

–≥вн¤нка “ет¤на  ., ¤ка щойно зак≥нчила консерватор≥ю й вийшла зам≥ж, звернулас¤ з уже поставленим д≥агнозом розс≥¤ний енцефалом≥Їл≥т з симптомами сильного запамороченн¤ та порушенн¤ ходи. «а 20 дн≥в пройденого курсу л≥куванн¤ в мене вона встала з л≥жка, п≥сл¤ повторного курсу п≥шла на роботу,  а п≥сл¤ третього - у нењ щезли вс≥ симптоми ц≥Їњ страшноњ недуги. « того часу пройшло вже 5 рок≥в, ≥ н≥¤коњ рем≥с≥њ, тобто в≥дновленн хвороби, не спостер≥гаЇтьс¤.

–≥вн¤нка —в≥тлана Ў., 34 роки, д≥агноз - розс≥¤ний склероз, прийшла до мене у пригн≥ченому настроњ. ѕ≥сл проведеного курсу л≥куванн¤ не зверталас¤ до мене 6 рок≥в. ≤ лише п≥сл тривалого терм≥ну хвора в≥дчула повторн≥ симтоми. ѕрол≥кувала њњ знову ≥ знову усп≥шно.

- ј ¤к з тими, що вже мають задавнену форму ц≥Їњ хвороби.

-« такими хворими, звичайно, важче. јле ≥ в цих випадках мо¤ методика даЇ позитивн≥ тати. Ћес¤ Ќ. (¬олинська область, медсестра, ≥нвал≥д II групи). —карги: важка хода, не може п≥днести ложку до рота, част≥ запамороченн¤, не слухаютьс¤ ноги, часткова втрата зору, р≥зке похуд≥нн¤. ƒ≥агноз - розс≥¤ний енцефалом≥Їл≥т, знайшли в њњ орган≥зм≥ цитомегалов≥рус, л≥кували препаратами, ¤к≥ загрожують життю. ѓй ставало легше, але не надовго. ѕ≥сл¤ мого л≥куванн вона знову повернулас¤ до роботи ≥ зараз працюЇ на старому м≥сц≥ медсестрою.

ќсь т≥льки де¤к≥ приклади, ¤к ефективно д≥ють л≥ки з моЇњ аптеки. јле б≥да в тому, що тис¤ч≥ хворих, ¤к≥ вже втратили шанси на пор¤тунок, просто не знають, до кого њм звернутис¤. “ому маю над≥ю на вашу дуже попул¤рну в област≥ газету, що саме через нењ люди д≥знаютьс¤ про мою мето≠дику ≥ звернутьс¤ до мене за допомогою.

- ј ¤к≥ ще хвороби ¬и усп≥шно л≥куЇте?

- Ќадзвичайно вдало л≥кую рев≠матичн≥ та системн≥ захворю≠ванн¤. ћ≥й метод припин¤Ї рев≠матичн≥ процеси назавжди. ¬лас≠не, л≥куванн¤ рослинами ≥ в≥др≥з≠н¤Їтьс¤ в≥д медикаментозного тим, що л≥кв≥довуЇ процес не на де¤кий пер≥од, а назавжди й безповоротно. ј дл д≥тей взагал≥ достатньо лише одного курсу л≥ку≠ванн¤, щоб ревматичний процес зник повн≥стю. ÷е п≥дтверджують анал≥зи кров≥, ≥нш≥ медичн≥ обсте≠женн моњх пац≥Їнт≥в. Ћише трави припин¤ють прогрес такоњ надзви≠чайно небезпечноњ хвороби, ¤к ревмокардит.

—истемн≥ захворюванн¤, так≥ ¤к червоний вовчак, склеродерм≥¤, гемарог≥чний васкул≥т також ефек≠тивно л≥куютьс¤. «г≥дно з оф≥ц≥й≠ною медициною ≥ червоний вов≠чак, ≥ склеродерм≥¤, п≥д час ¤коњ висихають м'¤зи ≥ шк≥ра, - це смер≠тельний вирок. ћожу похвалитис¤, що нещодавно ¤ таку хворобу вил≥кувала.

ƒуже добре л≥куЇтьс¤ росли≠нами ацетонем≥чний синдром Ѕез сувороњ д≥Їти. ƒитина њстиме все те, що њй ран≥ше заборон¤ли. «никають страшн≥ напади хво≠роби й б≥льше не повторюютьс¤. јцетон в сеч≥ не спостер≥гаЇтьс¤.

Ќадзвичайно вдало проходить також л≥куванн¤ гломерулоне≠фриту, запальних процес≥в у нир≠ках, а також г≥неколог≥чних запальних процес≥в.

- „им ¬и по¤снюЇте певну недов≥ру хворих до л≥куванн¤ травами?

- „ерез необ≥знан≥сть, брак ≥нформац≥њ. ј ще через те, що де¤к≥ травники-нев≥гласи дискре≠дитують ф≥тотерап≥ю, використо≠вуючи не¤к≥сну сировину, ¤ку або збирають будь-де ≥ будь-¤к, або просто купують на базар≥. ј про те, що роблю ¤, знають далеко не вс≥, ≥ нав≥ть коли ¤ наочно демон≠струю чудов≥ результати, цього чомусь намагаютьс¤ не пом≥чати.

” так≥й ситуац≥њ, ви сам≥ розу≠м≥Їте, мен≥ знаходити п≥дтримку дуже важко. јле ¤ оптим≥ст ≥ в≥рю, що за ф≥тотерап≥Їю майбутнЇ. ≤ прийде такий час, коли в наш≥й держав≥ таки повернутьс¤ облич≠ч¤м до народних джерел, ≥ траво≠л≥куванн¤ заслужено стане про≠в≥дною галуззю-медицини.

-ƒ¤кую за розмову ≥ бажаю ¬ам сповненн¤ ус≥х ¬аших прагнень.

« ф≥тотерапевтом ≤нною Ѕрижань розмовл¤в —ерг≥й —“≈ѕјЌ»Ў»Ќ.

–.S. Ћ≥кар невропатолог-ф≥тотерапевт ≤нна Ѕ–»∆јЌ№ приймаЇ хворих в готел≥ "”крањна", к≥мната 213, щопонед≥лка з 11.00 до 17.00. “елефон дом. 24-73-42.

 

 

 
Hosted by uCoz